Commerce Department potwierdza wstępne dane dotyczące tempa wzrostu PKB

Ministerstwo Handlu Stanów Zjednoczonych wydało ostateczne dane na temat dynamiki produktu krajowego brutto kraju w drugim kwartale. Zbiegło się z wstępnym oszacowaniu, które było na poziomie 2%. W styczniu-marcu, gospodarka USA wzrosła o 3,1%. Wydatki konsumenckie wzrosły o 4,6% w kwartale sprawozdawczym, co stanowi 0,1 punktu procentowego niższe niż wartość wstępna wskaźnika. Szacunkowy wzrost wydatków publicznych został również skorygowany w dół z 4,8% do 4,5%. Kwartalna wielkość wywozu wzrosła o 5,7% w kraju zamiast 5,8% według wstępnych szacunków. Deficyt handlu zagranicznego USA w drugim kwartale został zmniejszony o $1 miliardów dolarów, 700 mln do $980 miliardów dolarów, 700 milionów. Departament Handlu USA odnotowano również 1% rok na rok spadek inwestycji w USA. Szacunkowa stopa wzrostu zysku została zmniejszona z 4,8% do 3,3%.