Rynek pracy USA we wrześniu pokazał oznaki spowolnić-Forex

W okresie trzech miesięcy Liczba miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych wzrosła o średnio 145 000 jednostek miesięcznie. Dla porównania, w analogicznym okresie 2018, średni miesięczny wzrost liczby miejsc pracy wyniósł 214 000 jednostek. We wrześniu, prywatne firmy dodał 135 000 miejsc pracy, w sierpniu-157 000 miejsc pracy. Analitycy oczekiwali stopa września spadnie do 140 000 miejsc pracy. Raport ADP odnotowuje, że małe firmy niedawno stały się ostrożne w zatrudnianiu nowych pracowników. Jeśli tendencja ta się utrzyma, można oczekiwać wzrostu bezrobocia w kraju. Zatrudnienie w sektorze produkcyjnym gospodarki amerykańskiej wzrosła tylko 8 000 miejsc pracy w miesiącu sprawozdawczym. W tym samym czasie liczba miejsc pracy w sektorze usług wzrosła o 127 000 jednostek. Zatrudnienie w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach wzrosła odpowiednio o 67, 39 i 30 000 miejsc pracy we wrześniu. Pełniejsze sprawozdanie na temat zatrudnienia w USA ma zostać opublikowane w piątek. Będzie on również zawierać dane na temat sytuacji w zakresie zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących własnością państwa.