Zasobów internetu https://www.forexrobotron.info ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, kontraktów terminowych lub innych obiektów inwestycji, na które na miejscu może zawierać link. Powyższe propozycje mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszystkie materiały są przygotowane przez Administrację Serwisu i są wyłącznie prywatną opinią specjalistów. Mimo, że podjęto znaczne wysiłki, aby materiały były jak najbardziej przydatne i obiektywne, Administracja Serwisu nie twierdzą, że ich kompletność i dokładność. Informacje o obiektach inwestycji, oceny brokerów, a także wszystkie inne statystyczne i inne informacje zawarte na Stronie nie mogą być wykorzystywane jako dopuszczalnego dowodu w przypadku rozstrzygania sporów na drodze sądowej lub pozasądowej. Wykorzystanie podanych informacji i materiałów Użytkownikami odbywa się ściśle według własnego uznania i na własne ryzyko.

Strona internetowa może zawierać linki, aby przejść do innych stron i zasobów. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść tych zasobów internetu lub za oferowane przez nich produkty lub usługi, tak jak za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w związku z dostępem, wykorzystaniem, działaniem lub połączeniem z innymi zasoby internetowe, przeprowadzonych przez z niniejszej Strony internetowej.

Internet-źródło zawiera sekcja “Forum”, który umożliwia użytkownikom serwisu zostawić swoje komentarze i informacje. Administracja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby na Forum cytowano wiarygodne, etyczne i nie narusza praw i uzasadnionych interesów innych użytkowników i osób trzecich, informacji i publikacji, jednak Administracja Serwisu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za publikacje Użytkowników, w tym za ich prawdziwość. W razie stwierdzenia nieprawdziwych nieetycznych lub w inny sposób niezgodnych z obowiązującym prawem publikacje Użytkowników zostaną usunięte z Forum. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Forum użytkownikom, wielokrotnie naruszają wymagania do publikacji na Forum.

Administracja Serwisu informuje Użytkowników o potencjalnych zagrożeń utraty środków pieniężnych, które mogą być związane z:

Z znakami lub innych rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, kontraktów terminowych, kontraktów forward i innych instrumentów handlowych;
Z wykorzystaniem oprogramowania służącego do analizy i dokonania transakcji za pośrednictwem platform handlowych;
Z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych lub innych treści, udostępniającej informacje na temat metod analizy zmiany cen i podejmowania decyzji o transakcji na instrumenty.
Obecnie Ostrzeżenie skierowane na wyjaśnienie podstawowych rodzajów ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przy nauce treści Serwisu i korzystania z oprogramowania w celu podejmowania decyzji dotyczących transakcji na rynku papierów wartościowych.

Potencjalne zagrożenia:

Brak wystarczającego doświadczenia w podejmowaniu decyzji handlowych, które może prowadzić do błędnej interpretacji doradczych, handlowych i innych zaleceń do zawierania transakcji na rynku instrumentów finansowych.
Niedostateczne nauka programowania i obsługi oprogramowania, które może spowodować nieprawidłowe działanie oprogramowania urządzeń.
Niedostateczne nauka materiału nauczania do podejmowania decyzji handlowych, co może prowadzić do błędnych decyzji przy dokonywaniu transakcji na rynku instrumentów finansowych. Wszystkie te potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do utraty gotówki podczas dokonywania transakcji na rynkach finansowych.
Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Administracja, ani jeden z jego dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub agentów nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do wiarygodności przedstawionych na niniejszej stronie internetowej informacji, strat lub szkód, otrzymanych przy inwestowaniu w oparciu o wykorzystanie podanych informacji, jak również w przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do witryny, zabudowanych lub przerwami w pracy z jakiegokolwiek powodu. Wszelkie ryzyko, jakie może wynikać z wykorzystaniem materiałów z niniejszej strony ponoszą wyłącznie jego goście.

Zgadzając się z warunkami umowy, Użytkownik Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Ostrzeżeniem.