Bank Światowy prognozuje wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy w Europie i Azji Środkowej spowolni w 2019, Bank Światowy prognozuje. Prognoza ta wskazuje na wolniejszą stopę wzrostu w Rosji i Turcji. Nowa ocena ekspertów banku zakłada spadek tempa wzrostu w tych regionach do 1,8% w stosunku do wzrost o 3,2% w zeszłym roku. Wzrost w 2019 będzie najsłabszy w ciągu czterech lat. Zgodnie z prognozą wzrost gospodarczy w krajach tego regionu będzie wynosił 2,7%, a w 2021 będzie nadal przyspieszać do 3%. Jednocześnie Bank wskazał, że istnieje ryzyko większego niż oczekiwanego spowolnić w wielu krajach partnerskich handlu. W badaniu stwierdza się, że PKB Turcji nie zmieni się w tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy w 2021 oczekuje się, że wzrośnie on o 3%. Bank Światowy szacuje, że Rosyjska gospodarka spowolni wzrost do 1% w 2019. W przyszłym roku spodziewany jest wzrost PKB Rosji o 1,7%. Władze w regionie powinny zwracać większą uwagę na działania stymulujące wzrost wydajności i inwestycji. Europa i Azja Środkowa potrzebują migracji, co przyczyni się do wzrostu siły roboczej.