Szkocja w ciągu 3 lat będzie korzystać tylko z odnawialnych źródeł energii

Czysta energia w gospodarce Szkocji stanowi obecnie 60%. Zgodnie z oficjalnymi danymi, przejście kraju do energii odnawialnej nie zwiększyło wydatków budżetu państwa. Raport Szkockiego Stowarzyszenia odnawialnych źródeł energii stwierdził, że około trzech czwartych ludności kraju jest w pełni wyposażony w czystą energię, w tym słonecznej, wiatru i elektrowni wodnych. Dzięki znaczemu zmniejszeniu kosztów takich projektów, te źródła energii elektrycznej stały się najtańsze dla scots. Obecnie głównym zadaniem kierownictwa kraju jest uwolnienie się z węgla z sektorów energetyki cieplnej i transportowej. Zaspokojeniu potrzeb tych sektorów poprzez odnawialne źródła energii będzie wolna Szkocji od emisji dwutlenku węgla przez 2022.