Wielkość transakcji na globalnym rynku M’A spadła do najniższego od 2017

Globalny rynek fuzji i przejęć wykazuje słabą działalność w tym roku. Od początku roku łączna wielkość transakcji wyniosła 2 800 000 000 000 dolarów. Jest to o 11% niższe niż w analogicznej okresie poprzedniego roku. Raporty Financial Times. Liczba i wolumen transakcji między małymi przedsiębiorstwami były nieznaczne. Wielkość operacji na rynku powstała głównie z powodu transakcji co najmniej 10 000 000 000 dolarów. Trzeci kwartał był najbardziej spokojny pod względem liczby transakcji na rynku M'A. Umowa między Altria i Philip Morris International obiecał być dość duży. Jednakże akcjonariusze obu spółek nie zatwierdził go. Brexit miał negatywny wpływ na działalność europejskiego rynku fuzji i przejęć. Wolumen transakcji upadł o 32% w ujęciu rocznym do 556 000 000 000 dolarów. Problemy w Chinach z powodu konfliktu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi doprowadziły do upadku rynku w regionie azjatyckim do najniższego poziomu od 2007.