Prognoza ekonomiczna na 19 grudnia-Forex

Nowy ealand opublikuje ankietę na temat nastrojów konsumentów Westpac i bilansu płatniczego w trzecim kwartale tego roku. Australia przedstawi indeks wiodących wskaźników ekonomicznych. Japonia będzie widzieć dane pochodzące z importu, eksportu i ogólnego bilansu handlowego.

Niemcy będą odkrywać indeks cen producentów. Zjednoczone Królestwo zwolnią duży blok statystyk makroekonomicznych, w tym wskaźnik cen detalicznych, indeks cen producentów i wskaźniki cen konsumpcyjnych. Brytyjska Konfederacja producentów opublikuje zmiany w wolumenów zleceń przemysłowych. Strefa euro zaprezentuje produkcję w sektorze budowlanym.

W Kanadzie podstawowe i podstawowe wskaźniki cen konsumenckich zostaną zwolnione. Stany Zjednoczone opublikują dane dotyczące sprzedaży na rynku wtórnym mieszkań. Wieczorem odbędzie się posiedzenie Fed, w którym stopa procentowa może być podniesiona. Administracja informacji energetycznych będzie odkryć zmiany w komercyjnych inwentaryzacji ropy naftowej w zeszłym tygodniu.