Prognoza ekonomiczna dla 25 października-Forex

Przywóz, wywóz i ogólny bilans handlowy zostaną uwolnione w New ealand. Japonia opublikuje inwestycje zagraniczne i krajowe.

Niemcy zaprezentuje indeks zaufania konsumentów GfK, indeks optymizmu biznesowego, wskaźnik aktualnej sytuacji oraz indeks oczekiwań ekonomicznych IFO. EBC będzie odbywał posiedzenie w strefie euro, a decyzja w sprawie stopy procentowej będzie znana i odbędzie się konferencja prasowa na temat polityki pieniężnej.

W USA będzie publikować dane zamówień na towary trwałe, wielkość niedokończonych transakcji na sprzedaż domu i poziom działalności przemysłowej banku Rezerwy Federalnej w Kansas. Administracja informacji energetycznych będzie odkryć zmiany w rezerwach gazu ziemnego w USA w zeszłym tygodniu.