Ostrzeżenie o zwiększonej zmienności

Należy pamiętać, że ze względu na wybory prezydenckie w USA zmienność rynku może wzrosnąć w najbliższych dniach, czemu towarzyszy spadek płynności. W rezultacie bardzo prawdopodobne jest znaczne rozszerzenie spreadów i luk cenowych.

Wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających (zastawy) dla otwartych i nowych pozycji na wszystkich rodzajach rachunków NIE zostaną zmienione w tym okresie, ale Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany innych warunków handlowych odpowiednio do sytuacji rynkowej. Aby uniknąć ewentualnych strat wynikających ze wzrostu ryzyka rynkowego, prosimy o terminową optymalizację składu i wolumenu otwartych pozycji.

W przypadku wszystkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 7 800 301-3738 (numer bezpłatny) lub za pośrednictwem czatu online na stronie internetowej firmy.

Zostaw odpowiedź