Prognoza ekonomiczna na październik 31-Forex

Zezwolenia na budowę, prognozy aktywności i indeks optymizmu biznesowego banku rezerw zostaną opublikowane w Nowym Jorku. Japonia przedstawi dane dotyczące produkcji przemysłowej, zlecenia sektora budowlanego i wskaźnik zaufania konsumentów. Ponadto Japonia będzie posiadać posiedzenie banku centralnego i będzie świadoma decyzji o zmianie stopy procentowej. Australia opublikuje dane dotyczące pożyczek sektora prywatnego, wskaźniki cen konsumpcyjnych i podstawową inflację z banku rezerw. W Chinach, indeksy działalności gospodarczej w sektorach produkcji i usług zostaną zwolnione.

W Niemczech dane dotyczące sprzedaży detalicznej zostaną upublicznione, a w Szwajcarii opublikuje się indeks oczekiwań ekonomicznych Instytutu zEW. Dane dotyczące inflacji, w tym podstawowe i podstawowe wskaźniki cen konsumpcyjnych, zostaną uwolnione w strefie euro.

USA zaprezentuje sprawozdanie ADP na temat zatrudnienia w sektorze prywatnym oraz PMI w Chicago. Kanada zobaczy dane dotyczące wzrostu gospodarczego, a także indeksy cen surowców i przemysłu. Administracja informacji o energii opublikuje w ubiegłym tygodniu zmiany w zasobach ropy naftowej i produktów naftowych.