Prognoza ekonomiczna dla 8 listopada-Forex

Posiedzenie banku rezerw odbędzie się w New ealand, decyzja w sprawie zmiany stopy procentowej i towarzyszącego oświadczenia na koniec posiedzenia będą znane. W Japonii zostanie wydany duży blok statystyk makroekonomicznych, obejmujący dane dotyczące zamówień na produkty maszynowe, bilans płatniczy handlu zagranicznego, wielkość kredytów bankowych i rezerw walutowych oraz streszczenie Banku Japonii. Chiny ujawnią dane dotyczące importu, eksportu i bilansu handlowego.

Niemcy i Francja przedstawią dane dotyczące handlu zagranicznego, w tym przywóz, wywóz i ogólny bilans handlowy. Strefa euro zwolnią biuletyn gospodarczy EBC i prognozę wzrostu gospodarczego. Rzecznik prasowy EBC Benoit Keret będzie mówił wieczorem.

Kanada opublikuje dane na temat rozpoczętej budowy domów, a USA-liczba wstępnych i powtarzających się wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Administracja informacji o energii będzie ujawnić zmiany rezerw gazu ziemnego w zeszłym tygodniu. Późnym wieczorem odbędzie się posiedzenie zarządu Gubernatorów Fed, decyzja w sprawie stopy procentowej oraz pozycja Fed w sprawie polityki pieniężnej zostaną opublikowane.