Prognoza ekonomiczna dla 30 listopada-Forex

Te pozwolenia na budowę zostaną wydane w New ealand. Japonia opublikuje indeks cen konsumenckich, stopę bezrobocia oraz dane i zlecenia produkcji przemysłowej w sektorze przemysłowym. Australia wprowadzi kredyty sektora prywatnego, a Chiny będą zapewniać indeks działalności usługowej oraz poziom działalności gospodarczej w sektorze produkcyjnym.

Niemcy opublikują dane sprzedaży detalicznej, podczas gdy Wielka Brytania opublikuje indeks cen domu i indeks zaufania konsumentów GfK. W Szwajcarii indeks wiodących wskaźników KOF oraz we Włoszech-dane dotyczące bezrobocia. Strefa euro będzie również przedstawiać dane dotyczące bezrobocia, a także podstawowe i podstawowe wskaźniki cen konsumpcyjnych.

Kanada opublikuje roczne dane dotyczące PKB za trzeci kwartał, indeks cen towarów i indeks cen przemysłowych. Chicago PMI zostanie wydane w Stanach Zjednoczonych, a Baker Hughes ogłosi cotygodniowe zmiany w liczbie aktywnych Rigów w zeszłym tygodniu.