Prognoza ekonomiczna dla 21 września-Forex

Japonia opublikuje indeksy cen i działalności konsumenckiej we wszystkich sektorach gospodarki, a także dane na temat krajowych i zagranicznych inwestycji w papiery wartościowe.

We Francji, w Niemczech i w strefie euro opublikuje się indeksy działalności gospodarczej w sektorach produkcyjnym i usługowym. Zjednoczone Królestwo przedstawi kredyty netto sektora publicznego i kwartalne sprawozdanie z banku Anglii.

W Kanadzie, główne i podstawowe wskaźniki cen konsumenckich, dane sprzedaży detalicznej zostaną zwolnione. Stany Zjednoczone opublikują indeks działalności gospodarczej w sektorze usługowym oraz w sektorze produkcyjnym. Baker Hughes wprowadzi zmiany w liczbie aktywnych Rigs w zeszłym tygodniu.