Wojna handlowa między USA i Chinami zagrożeniem dla gospodarki światowej

Christine Lagarde, która będzie szefem Europejskiego Banku Centralnego 1 listopada tego roku, wezwała do największego zagrożenia dla gospodarki światowej. Zgodnie z jej obliczeń, obowiązki określone przez USA i Chiny zmniejszy tempo wzrostu globalnej gospodarki o 0,8% w przyszłym roku. Kontynuacja konfliktu handlowego oznacza dalsze straty miejsc pracy. Inwestycja biznesowa zmniejszy się, ponieważ wymuszone zmiany w łańcuchach dostaw stwarzają niepewność i niepewność co do perspektyw biznesowych. Fitch Rating szacuje, że synchroniczne spowolnienie wzrostu gospodarek 20 krajów o największym PKB wynika ze znacznego pogorszenia się światowego handlu. Najnowsze oświadczenie Sekretarza Skarbu USA Steven Mnuchin, że rozmowy handlowe między przedstawicielami Chin i Stanów Zjednoczonych może odbywać się w ciągu dwóch tygodni.