EasyJet oczekuje zysków tego roku budżetowego w zakresie od 420 000 000

Dobre wyniki kwartalne pozwoliły British Airlines EasyJet prognozować zyski przed opodatkowaniem za rok budżetowy zakończony 30 września, począwszy od 420 000 000 do 430 000 000 funtów. Firma pierwotnie ustawić cel dla tej liczby w zakresie od 400 000 000 do 440 000 000 funtów. W ten sposób cel ten zostanie osiągnięty bliżej górnej granicy planowanego zakresu. Firma opublikowała wstępne wyniki za rok obrotowy, który pokazał, że w roku liczba przewożonych pasażerów wzrosła o 8,6%, osiągając 96 000 000 ludzi. Chociaż przewoźnik zwiększył liczbę miejsc o 10,3% do 105 000 000, przekrwienie jego lotów zmniejszyło się o 1,4%, w wysokości 91,5%. Oczekuje się, że dochód na jednostkę ruchu lotniczego wzrośnie o około 2,7 procent. Firma oszacowała swoje koszty paliwa w zeszłym roku na 1 420 000 000 funtów. Jednocześnie oczekuje się, że łączne wydatki wzrosnią o 12%.