Bundesbank spodziewa się recesji technicznej w niemieckiej

Październikowym sprawozdaniu Bundesbanku, który publikuje co miesiąc, wskazuje, że gospodarka kraju jest prawdopodobne, że wszedł do recesji technicznej. Wyniki za trzeci kwartał mogą wykazywać spadek produktu krajowego brutto. A jeśli Weźmy pod uwagę, że drugi kwartał zakończył się już jesienią 0,1%, będzie to wskazywać oznaki recesji. Jednocześnie Bundesbank uważa, że nie ma powodu do poważnego zaniepokojenia. Gospodarka kraju pozostaje silna i dlatego nie należy czekać na jego przedłużające się i znaczny spadek. Nie mówimy o zmniejszeniu produkcji i zwiększeniu niewykorzystanej pojemności. Bundesbank zauważył również, że w obecnej sytuacji pojawiły się problemy w przemyśle wytwórczym, ponieważ koncentruje się na eksporcie. Popyt krajowy pozostaje wysoki i wspiera gospodarkę. Istnieje jednak ryzyko, że osłabienie sektora wytwórczego gospodarki prędzej czy później wpłynie na popyt krajowy.