Fitch pogarsza prognozy dla wzrostu gospodarczego strefy euro i Chin

Fitch dokonał zmian w prognozę na wzrost produktu krajowego brutto w Chinach i strefie euro w 2019-2020. Obecnie oczekuje się, że chiński PKB wzrośnie o 6,1% do końca tego roku. I w przyszłym roku wzrost wskaźnika spowolni do 5,7%. W czerwcu prognozowana stopa wzrostu wynosiła odpowiednio 6,2% i 6%. Głównym powodem pogorszenia się prognozy był konflikt w stosunkach handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Agencja stwierdza, że osłabienie wzrostu chińskiej gospodarki ma negatywny wpływ na gospodarkę europejską. W związku z tym Agencja obniżyła prognozę dla tempa wzrostu gospodarki strefy euro w ciągu najbliższych dwóch lat do 1,1%. Wcześniej spodziewano się, że w 2019 Europejski PKB wzrośnie o 1,2%. A w przyszłym roku jego wzrost przyspieszy do 1,3%. Fitch ostrzegł, że jeśli "twardy" scenariusz Brexit został wdrożony, prognozy te mogą być zawyżone. Prognoza dla wzrostu gospodarczego USA w 2019-2020 została również obniżona z 2,4% i 1,8% do 2,3% i 1,7%.